Krajská knihovna Karlovy Vary a a Diecézní charita Plzeň pořádají výstavu fotografií

 

Krajská knihovna Karlovy Vary

a Diecézní charita Plzeň

POHLED NA LATINSKOU AMERIKU

5. 12. – 29. 12. 2018

půjčovna pro dospělé

Výstava fotografií

5. 12. od 17.30 vernisáž

Výstava představuje osobní pohled fotografa

na každodenní život v Latinské Americe a na

aktivity, které zde DCHP organizuje.

Je to pohled na svět, který jakkoliv se nám může

zdát vzdálený, je bližší, než si myslíme.

Cílem výstavy je přiblížit divákovi realitu

a význam podpory české solidarity.

pohled na latinskou ameriku

 

 

Diecézní charita Plzeň slavila 25 let

Diecézní charita Plzeň slavila 25 let

V areálu multikulturního zařízení DEPO2015 v Plzni se uskutečnil slavnostní večer, který připomněl 25 let existence Diecézní charity Plzeň.

Projekt "Vybudování terapeutické zahrady pro osoby s Alzheimerovou chorobou" pokračuje

PA190019

Na nové fotky se můžete podívat v galerii a porovnat fotky ze zahájení činnosti.

 

 

 

Celostátní den otevřených dveří

.den otevřených dveří 2018 FCHKV

Snížení dotací státu v sociální oblasti ohrozí životy lidí

 

1

Tisková zpráva

Charita ČR: Snížení dotací státu v sociální oblasti ohrozí životy lidí

Praha, 8. srpna 2018

 

145 tisícům, tolika lidem pomohla v loňském roce v naší zemi Charita Česká republika. Jako největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb v Česku proto považujeme za důležité upozornit v souvislosti s debatou o financování neziskových organizací, že jakékoli snížení dotací v sociální oblasti ohrozí životy lidí. A dodáváme, že dotace je naopak potřeba zvyšovat, protože celá sociální oblast je dlouhodobě podfinancovaná.

 

Zajištění veřejných sociálních služeb je povinnost, kterou státu ukládá zákon. Od poraden po chráněné bydlení, od rané péče po domovy pro seniory, jedná se o obrovské spektrum činností, které mají za cíl pomoci lidem v nepříznivé situaci. Tuto povinnost stát naplňuje prostřednictvím tzv. oprávněných poskytovatelů služeb, kteří jsou vedeni v registru. Ti dostávají dotace podle služeb a výkonů, které provádějí. A z naší pětadvacetileté zkušenosti můžeme potvrdit, že peněz je v sociální oblasti nedostatek.

 

„Vítáme ujištění ministryně financí, že snižování dotací pro neziskové organizace se nebude týkat sociální péče. Je ovšem třeba připomenout, že stejně důležité jsou i služby sociální prevence a sociální poradenství. Případné krácení dotací ohrozí poskytování služeb, které jsou už tak v některých regionech obtížně dostupné,“ komentuje aktuální vyjádření ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. A s enormním počtem exekucí nemůže být pochyb, že v České republice bude třeba sociální poradenství stále potřebnější.

 

Zatímco klientů sociální péče jsme v loňském roce měli 27 543, sociální prevence charitní sítě pomohla zlepšit život 45 476 lidem a sociální poradenství využilo 32 757 lidí. Našimi nejčastějšími klienty jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež, rodiny v nouzi a lidé bez domova. Sociální služby jsou přesně definovány zákonem. A jak uvedla nová ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, když tyto služby zajišťují neziskové organizace, jsou mnohem levnější. To na druhou stranu rovněž svědčí o podfinancování celého odvětví.

 

Charita Česká republika jako největší poskytovatel sociálních služeb také dlouhodobě upozorňuje na nízké platy sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kterých zaměstnává celkem 6 657. Zvláště na sociální pracovníky jsou kladeny vysoké požadavky nejen stran dokončeného vzdělání (vysokoškolské nebo vyšší odborné), ze zákona mají i povinnost neustálého dalšího vzdělávání. Jejich platy, které i po loňském zvýšení dosahují v průměru necelých 20 tisíc Kč hrubého pro nováčka a okolo 22,5 tisíc Kč pro zkušenějšího pracovníka, se pohybují 10, respektive 7,5 tisíce pod republikovým průměrem. „Platy sociálních pracovníků, které bývají zpravidla výrazně nižší než ve veřejných příspěvkových organizacích, jsou naprosto neúměrné jejich kvalifikaci i přínosu, který pro společnost mají,“ doplnil Curylo.

 

 

Kontakt pro média:

Simona Juračková, vedoucí odd. komunikace a fundraisingu, e-mail: simona.jurackova@charita.cz, tel.: +420 603 511 242

Projekt "Vybudování terapeutické zahrady pro osoby s Alzheimerovou chorobou"

vf8

V galerii si můžete prohlédnout fotky z průběhu prací, které budeme postupně přidávat.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA – Tříkrálová sbírka 2018

FB2

228 231 Kč je letošní výtěžek

Tříkrálové sbírky v Karlových Varech,

okolních městech a obcích

Sbírky se zúčastnilo téměř 300 koledníků, kteří měli k dispozici 97 kasiček. Letošní výtěžek je nejvyšší v osmnáctileté historii Tříkrálové sbírky. Oproti loňskému roku narostl o 56 000 Kč.

Tohoto výsledku bychom nedosáhli bez mnoha dobrovolníků – koledníků. Všem patří velké poděkování za ochotu a obětavost.

Jmenovitě to jsou:

ZŠ Truhlářská Karlovy Vary; ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Otovice; ZŠ a MŠ Školní Bečov nad Teplou; Obecní úřad Otročín; karlovarské střední školy – SZŠ a VOŠ Poděbradská; TRIVIS SŠ veřejnoprávní TGM; Střední uměleckoprůmyslová škola; SPgŠ, gymnázium a VOŠ

Do koledování se dále zapojili:

TOM 6110 - Hroši Chodov; karlovarští skauti z přístavu ORION-oddíly Rigel a Alnitak; Petr Albrecht, Kamila Součková, WITTE Automotive, Vánoční dům Karlovy Vary, Dětský svět U Hafíka K. Vary a farnosti v Karlových Varech, Chodově a Bochově.

Zvláštní poděkování patří Jiřině Regietové a Vánočnímu domu v Karlových Varech za uspořádání Tříkrálového koncertu a dále městské společnosti KV CITY CENTRUM, s.r.o. za umožnění koledování v rámci Tříkrálového koncertu v hotelu Thermal.

Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl též nový v tom, že se do koledování v karlovarských ulicích zapojila netradiční družina K(raj) + M(ěsto) + B(iskupství) ve složení hejtmanka Jana Vildumetzová + náměstek primátora Jiří Klsák + plzeňský biskup Tomáš Holub.

Společnostem PROXIMA GASTRO s.r.o. a RABBIT Trhový Štěpánov, a.s. – pobočka Hroznětín děkujeme za bezplatné zajištění občerstvení pro koledníky.

Slavnostní zahájení letošní sbírky všem zúčastněným zpříjemnil Karlovarský dívčí sbor při SPgŠ, gymnáziu a VOŠ Lidická pod vedením sbormistryně Mgr. Lady Duspivové.

Poděkování samozřejmě patří všem dárcům za jejich štědrost a vstřícnost a pracovníkům Farní charity Karlovy Vary za organizaci a zajištění celé sbírky.

Vybrané finanční prostředky použijeme na vybudování terapeutické zahrady pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech - Staré Roli. Práce plánujeme dokončit v letošním roce.

Ing. Aleš Klůc

ředitel Farní charity Karlovy Vary

FB1

 

Fotografie ze zahájení Tříkrálové sbírky 2018

Fotografie ze slavnostního zahájení sbírky, které proběhlo 3.ledna 2018 v Karlových Varech si můžete prohlédnout v naší galerii.

DSC01615

Tříkrálová sbírka 2018 Fotosoutěž

Při tříkrálovém koledování přožíváte spoustu radostných a veselých momentů. Pojďte se o ně podělit. Foťte momentky, točte videa a sbírejte lajky na našem profilu až do 22. ledna. Na výherce čekají dva mobilní telefony Samsung od našeho hlavního partnera T-Mobile CZ a stavebnice LEGO. Více info na www.trikralovasbirka.cz/trikralova-fotosoutez

https://www.facebook.com/trikralovasbirka/photos/a.208540596706.140445.208529076706/10154849764761707/?type=3&theater

Tříkrálová sbírka 2018

.leták TS 2018

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Youtube kanál FCH

Youtube kanál FCH

Navštivte oficiální Youtube kanál Farní charity ČR. Kanál Youtube.