Když odcházejí klienti z Domu na půl cesty svatého Josefa v Karlových varech

Když odcházejí…

Když naši uživatelé odcházejí, žádáme je o vyplnění Výstupního dotazníku, který nám slouží jako zpětná vazba ke zlepšení a zdokonalení poskytovaných služeb. Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné a přesto ho většina uživatelů rádi vyplní, dle jejich slov vyplnění dotazníku berou jako poděkování za poskytované služby.

Otázky z Výstupního dotazníku a odpovědi některých bývalých uživatelů:

1)      V čem jste během pobytu v DNPC udělal největší pokrok?

·         Těch pokroků je mnoho, ale nejvíce jsem si sebou odnesl to, že umím zvednout hlavu, postavit se všemu čelem, pohnout se z místa a jít dál za svým daným cílem.

·         V tom, že jsem se rozhodl jít si za svým cílem

2)      V čem Vám pracovnice DNPC nejvíce pomohly?

·         Určitě mi zpříjemnily pobyt v DNPC a pomohly ve všech směrech života. Ani nevím, jak mám poděkovat, abych alespoň trochu z toho oplatil.

·         V opoře a v daných informacích, v pokroku v životní situaci.

3)      Co Vám pobyt v DNPC dal?

·         Velké ponaučení o životě! Být více rozumný než jsem byl. Dávat si bacha na různé smlouvy a vyčůrané lidi.

·         Možnost uvědomit si hodnoty.

4)      Co byste změnil v pravidlech DNPC?

·         Pravidla bych neměnil, jen bych je neustále piloval při každém příchodu nového klienta.

·         Vůbec nic. Byl jsem s nimi spokojený.

5)      Budete chtít po odchodu z DNPC udržet i nadále kontakt? A proč?

·         Ano budu chtít, vlastně ne já chci! Především kvůli dobré vůli pracovnic a schopnosti pomoct.

·         Ano, vím, že se můžu poradit o všem a vy mi pomůžete.

6)      Chcete na závěr něco dodat?

·         Jen to, že mi zde bylo velmi dobře a příjemně, až teda na pár chvil, ale v tom hraje roli i únava z práce a stres z ulice (příchod do DNPC).

·         Děkuji za spolupráci.

Rozšíření, rekonstrukce a vybavení Týdenního stacionáře

Na serveru Erapomaharegionum.cz vyšel článek o rozšíření a vybavení Týdenního stacionáře. Tento projekt zvýší počet lůžek na certifikovaném pracovišti pro pacienty s Alzheimerovou chorobou.

Diecézní charita Plzeň na pomoc uprchlíkům

Po oficiálním jednání na úrovni Charity Česká republika a Ministerstvem vnitra ČR byly Diecézní charity požádány o součinnost. Na úrovni DCHP je výsledkem první iniciativa na pomoc uprchlíkům.

TISKOVÁ ZPRÁVA humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

 

Praha, 26. dubna 2015

Charita vyhlašuje sbírku pro Nepál

Nepálem otřáslo 25. dubna ničivé zemětřesení o síle 7,9 stupně Richterovy škály. Neštěstí si vyžádalo již více než 1 800 obětí na životech (zraněných je téměř pět tisíc) a způsobilo velké materiální škody především v oblasti severozápadně od Kathmandu. Podle odhadů jde o nejhorší zemětřesení v Nepálu za posledních 80 let. Česká Charita vyhlásila finanční sbírku a uvolnila částku 200 000 Kč.

Do poskytování pomoci se okamžitě zapojili záchranáři, lékaři, množství dobrovolníků. Pomoc organizuje také nepálská Charita (Caritas Nepal). Její ředitel Fr. Pius Perumana, SJ v epicentru zemětřesení ve městě Kathmandu zdůraznil naléhavou potřebu okamžité pomoci. „Štěstím v neštěstí“ podle Perumany byl pouze fakt, že k zemětřesení došlo ve dne. V noci by obětí na životech bylo mnohem víc.

„Aktuálně potřebují zejména jídlo, vodu a přístřešky pro lidi,“ upřesnil Lukáš Laube z Charity ČR, která dnes vyhlásila na pomoc obětem finanční sbírku.

Charita ČR podpoří partnerskou Caritas Nepal z prostředků veřejné sbírky, kam mohou lidé posílat finanční dary. Číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 107.

Z prostředků krizového fondu Charita ČR okamžitě uvolnila částku na krizovou pomoc ve výši 200 000 Kč.

Kontakt:

Lukáš Laube, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, tel. 733 676 677, lukas.laube@charita.cz

, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, tel. 733 676 677, lukas.laube@charita.cz

Jan Oulík, oddělení pro tisk a komunikaci, tel. 603 895 984, jan.oulik@charita.cz

Nová tvář Domu na půl cesty svatého Josefa

Nová tvář Domu na půl cesty svatého Josefa Když se řekne slovo domov, každý si představí místo, které mu slouží jako jeho útočiště. Je to prostor, kde se může schovat před nástrahami okolního světa a je mu tam dobře. Do tohoto místa se má člověk rád vracet a cítit se tam dobře. Téměř každý chce mít tento svůj kousek hezký, příjemný a útulný. Klienti Domu na půl cesty SVŮJ domov zatím nemají, ale své útočiště také potřebují. Jedním z cílů této služby je jim toto útočiště poskytnout. A aby se tady klienti cítili dobře, tak na konci loňského roku proběhlo zkrášlení a zútulnění pokojů i společných prostor. Jelikož jsou to prostory, které využívají klienti, byli také zapojeni do plánování a zkrášlování. Celé prostory Domu na půl cesty byly vymalovány, kdy i klienti měli možnost pomoci vybrat barvy ve společných prostorách. Pomohli s plánováním seznamu nákupu toho, co chybí; samotným nákupem; stěhováním a montováním nábytku a v neposlední řadě i s úklidem. Zkrášlení prostor bylo zakončeno přípravou na vánoční svátky, kdy v rámci pracovní terapie tvořili výzdobu na stromeček a do společných prostor, pekli cukroví a chystali si vánoční večeři. Úpravy a nové vybavení Domu na půl cesty byly financovány ze zdrojů Individuálního projektu Karlovarského kraje "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji".

 

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel jménem příslušníků AČR, Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Vojenského zpravodajství uzavřel dohodu o spolupráci s Charitou ČR, zastoupenou jejím ředitelem Lukášem Curylem.

Výběrové řízení Hospic sv. Lazara

Výběrové řízení Hospic sv. Lazara

Hospic sv. Lazara v Plzni vypisuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky. Inzerát zde:

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT KARLOVARSKÉHO KRAJE - PODPORA SÍTĚ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V KARLOVARSKÉM KR

Farní charita Karlovy Vary se zúčastnila této konference dne 29.1.2015.

Prezentovala zde sociální službu Sociálně terapeutické dílny. Návštěvníci zde mohli vidět ukázky výrobků z jednotlivých dílen.

Výsledek Tříkrálové sbírky

Výsledek Tříkrálové sbírky

 

TISKOVÁ ZPRÁVA – Tříkrálová sbírka 2015

 176 578,- Kč je letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v Karlových Varech a okolních obcích.

Sbírky se zúčastnilo téměř 200 koledníků, kteří měli k dispozici 87 kasiček. Letošní výtěžek je nejvyšší za celou patnáctiletou historii Tříkrálové sbírky a o 15 000 Kč vyšší, než v roce loňském.  

Tři králové zavítali do Senátu. Dnes koleda končí

Tři králové zavítali do Senátu. Dnes koleda končí

Za zvuku lesních rohů a s koledou na rtech vstoupili „tři králové“ do jídelny Senátu PČR, kde následně herec Jan Potměšil přednesl výňatky ze Zlaté legendy. Tím 13. ledna začala Tříkrálová snídaně v Senátu za účasti politických, církevních, vědeckých a kulturních osobností.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Youtube kanál FCH

Youtube kanál FCH

Navštivte oficiální Youtube kanál Farní charity ČR. Kanál Youtube.