Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené

Okamžitá kapacita je 15 klientů. V 9/2011 byl přemístěn do nových, moderních prostor.

Poslání:

Posláním Denního stacionáře je ambulantně poskytovat prostřednictvím svých služeb a činností podporu a pomoc dospělým osobám s mentálním či kombinovaným postižením, které nejsou vzhledem ke svému handicapu schopny dlouhodobě žít samostatně v domácnosti.

Smyslem služby je pravidelná a dlouhodobá podpora ve všech oblastech života našich uživatelů a jejich pečujících rodin, čímž se snažíme zkvalitnit jejich osobní i rodinný život. Tento způsob péče pozitivně ovlivňuje schopnost adaptace, socializaci v majoritní společnosti, výrazně snižuje možnost sociální izolace uživatelů a plně podporuje funkci pečující rodiny a rodinné vztahy.

Cíle:

Prostřednictvím služby denního stacionáře a nabízených činností, které jsou uzpůsobeny schopnostem uživatelů služby, se dosáhnout:

* rozvoje a upevnění pozitivních návyků a dovedností

* rozvoje a upevnění sociálních a společenských návyků a dovedností

* podporovat ve spolupráci s pečující rodinou maximálně možný rozvoj osobnosti handicapovaného

Důležité dokumenty ke stažení