Sociálně terapeutické dílny

                                 Bez názvu – 2

Tato sociální služba je financovaná z těchto zdrojů:

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Otevírací doba:

Pondělí           8:00 – 16:00
Úterý               8:00 – 16:00
Středa             8:00 – 16:00
Čtvrtek            8:00 – 16:00
Pátek               8:00 – 16:00

Služba je registrovaná podle § 67 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

 Poslání a cíle poskytované služby

Posláním sociálně terapeutických dílen je vytvořit dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením z karlovarského regionu alternativu zaměstnání. To umožní přiblížit způsob života těchto lidí životu běžného občana, předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení a dosáhnout pozitivního sebehodnocení.

Primárním cílem je zapojení osob se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení do sociálně terapeutických dílen – formou aktivního zapojení se do připravovaných pracovních činností, jejichž účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Cílem je umožnit osobám se zdravotním handicapem, které nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani otevřeném trhu práce a doma je to už prostě nebaví, aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet zejména manuální zručnost, přitom maximálně využít a respektovat schopnosti uživatelů.

Sociálně terapeutické dílny nechtějí dosahovat zisk, ale vytvořit možnost smysluplného využití času pro výše zmíněnou cílovou skupinu. Služba je poskytována zdarma.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé od 16 do 65 let s mentálním či kombinovaným postižením.

Pro koho jsou služby určeny

  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby se zdravotním postižením

Místa poskytování sociální služby

Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány na 2 místech – pracoviště na Závodu Míru 303 a pracoviště ve Svobodova 743/12 ve Staré Roli v Karlových Varech. Tato dvě místa jsou dobře dostupná. Objekt se nachází v blízkosti autobusových zastávek: Stará Role, Stará Role sídliště, Svobodova. Vzdálenost od centra města je zhruba 10 minut autobusem MHD. Součástí dílen je i odpovídající sociální zázemí a dle zájmu zajištěno stravování nebo podmínky pro přípravu stravy. Okamžitou kapacitu máme 25 uživatelů.

A. Pracoviště Závodu Míru 303

Práce s přírodním materiálem a ruční práce

Tato dílna je zaměřena na výrobu drobných textilních doplňků do domácnosti i jiných interiérů, na výrobu šperků apod. Pracuje se zde s různými přírodními materiály. Vyrábějí se zde proutěné košíky z pedigu, plstěné výrobky, maluje se na sklo, batikuje, pracuje se zde na šicím stroji apod. Tato dílna je zaměřená na rozvoj jemné motoriky.

Keramická dílna

V keramické dílně se vyrábí užitkové i dekorativní předměty (vázy, hrnečky, sošky, krmítka pro drobná zvířata, domečky pro akvarijní rybičky apod.). Pracovní postup je členěn na několik fází a každý uživatel si zde najde to, co ho baví a to, co mu jde. Uživatelé si osvojí základy práce s hlínou, pokročilejší budou vedeni k prohlubování řemeslných a výtvarných dovedností.

Dřevodílna

V dřevodílně se pracuje se dřevem a probíhá zde výroba převážně užitkových výrobků (ptačí budky, krmítka, rámy obrazů, výroba drobného nábytku, atd.).

Cvičná příprava pokrmů

Ve cvičné přípravě pokrmů dbáme hlavně na jednoduchost připravovaných pokrmů. Činnosti jsou zaměřené na zpracování a přípravu surovin k běžné konzumaci (podobně jako je tomu v prostředí běžné rodiny).

Chovatelství – akvaristika a teraristika

Chovatelství je náš největší pracovní program, skládá se z akvaristiky, teraristiky, hospodářské části a pěstitelství. Chováme drobné druhy akvarijních ryb, plazů a tropických ptáků. Akvaristika je zaměřena na jeden druh, který je různě zbarvený a uživatelé se tak snadněji naučí o rybičky pečovat. Plazi jsou kontaktní a k uživatelům bezpečný. Máme zde chameleony, agamy, gekončíky, felsumi aj. Ptáci jsou umístěny ve voliérách ve Svobodově ulici.

B. Pracoviště Svobodova 743/12

Chovatelství – hospodářská část, pěstitelské práce a exotické ptactvo

V hospodářské části se uživatelé učí starat o králíky, slepice a jiné drobné savce. Pěstují zde různé druhy ovoce a zeleniny, okrasné květiny apod.  Udržují zahradní areál v čistotě. Nedílnou součástí je zázemí, kde je pro uživatele WC a šatna na převlečení do pracovního oděvu.

Jednání se zájemcem službu

Službu si sjednává každý zájemce (popř. opatrovník při omezení způsobilosti uživatele) sám buď přímo v objektu na základě osobního jednání nebo telefonicky na tel. čísle 731433037. Před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby proběhne osobní jednání zájemce příp. i opatrovníka s vedoucí služby, v ulici Závodu Míru 303, kdy se uživatel seznámí s podmínkami poskytování služby, s prostorami, kde se sociální služba poskytuje a vyplní vstupní dokumentaci (Dotazník zájemce o soc. sl., popř. Smlouva o poskytování soc. sl.).

Sociální služba nemůže být poskytována osobám, které mohou být pro svůj zdravotní handicap nebezpečné sobě či svému okolí (tzn. například osobám, které jsou v akutní fázi průběhu psychického onemocnění či osobám, které jsou svým agresivním jednáním a chováním nebezpečné ostatním uživatelům i pracovníkům služeb) Stejně tak služba nemůže být poskytována uživatelům, kteří v posledních šesti měsících neuhradili fakturu za poskytnuté služby. .

Uživatel může poskytovanou službu ukončit kdykoli bez udání důvodu. O poskytované službě se sepisuje písemná smlouva.

Důležité dokumenty ke stažení