1. února 2023 Články

Projekt

  Projekt „Pořízení automobilů pro Farní charitu Karlovy Vary“ reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017080          je spolufinancování Evropskou unií.  

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Cílem projektu je pořízení dvou nových nízkoemisních automobilů pro Farní charitu Karlovy Vary. Automobily budou sloužit pro sociální službu Sociálně terapeutické dílny a nahradí stávající dosluhující automobily. Pořízením automobilů dojde ke zkvalitnění základny sociální služby, což přímo přispěje ke zkvalitnění poskytovaných služeb a ke snížení emisí CO2 z provozu vozidel. Sociální služba je poskytována pro cílové skupiny osob se zdravotním postižením.