Tříkrálová sbírka 2020

TZ Tříkrálová sbírka 2020

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou pořádanou FCH KV v roce 2020:

Sbírky v Karlových Varech se zúčastnilo téměř 280 koledníků, se stovkou kasiček. Letošní výtěžek je nejvyšší ve dvacetileté historii Tříkrálové sbírky. Vykoledováno bylo 269 924,- Kč. 

Tohoto výsledku bychom nedosáhli bez mnoha dobrovolníků – koledníků. Všem patří velké poděkování za ochotu

a obětavost.

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Aktuální výnos
[Kč]
Koleda celkem84228 469 Kč
Rozpečetěno 84 z 84 úředně zapečetěných pokladniček.