Tříkrálová sbírka

OrganizacePočet evid.
pokladniček
Počet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Počet úředně
rozpečetěných
pokladniček [%]
Aktuální výnos
[Kč]
Bezdružice
11100,0%5 988 Kč
Blížejov
44100,0%13 294 Kč
Blovice
1212100,0%44 946 Kč
Bor u Tachova
3535100,0%120 174 Kč
Bukovany
33100,0%18 415 Kč
Chlum Svaté Maří
33100,0%13 032 Kč
Chotěšov
1818100,0%54 072 Kč
Chotíkov
55100,0%32 579 Kč
Čistá u Rakovníka
88100,0%23 957 Kč
Dasnice
22100,0%4 938 Kč
Diecézní charita Plzeň
000%0 Kč
Dobřany
2020100,0%131 484 Kč
Dolní Bělá
55100,0%36 135 Kč
Domažlice
4848100,0%191 918 Kč
Dýšina
1616100,0%101 738 Kč
Farní charita Aš
1111100,0%61 303 Kč
Farní charita Cheb
2525100,0%182 123 Kč
Farní charita Karlovy Vary
9797100,0%228 231 Kč
Farní charita Kraslice
000%0 Kč
Farní charita Stříbro
99100,0%30 593 Kč
Habartov
33100,0%2 681 Kč
Holýšov
77100,0%31 229 Kč
Horní Slavkov
22100,0%7 092 Kč
Horšovský Týn
2121100,0%92 388 Kč
Hostouň
88100,0%18 257 Kč
Jesenice
22100,0%10 134 Kč
Kdyně
5959100,0%299 548 Kč
Klenčí pod Čerchovem
2929100,0%145 892 Kč
Konstantinovy Lázně
11100,0%6 555 Kč
Kralovice
3535100,0%128 894 Kč
Kynšperk
000%0 Kč
Loket
22100,0%12 610 Kč
Manětín
1616100,0%75 318 Kč
Mariánské Lázně
3030100,0%209 945 Kč
Město Touškov
22100,0%8 359 Kč
Městská charita Plzeň
150150100,0%721 437 Kč
Mrákov
1111100,0%64 960 Kč
Nezvěstice
33100,0%3 175 Kč
Nýřany
1010100,0%72 950 Kč
Oblastní charita Klatovy
145145100,0%653 284 Kč
Oblastní charita Ostrov
3333100,0%120 717 Kč
Oblastní charita Rokycany
3434100,0%116 823 Kč
Plasy
1414100,0%68 508 Kč
Poběžovice
1010100,0%35 589 Kč
Přeštice
2828100,0%173 411 Kč
Radnice
1010100,0%37 240 Kč
Skalná
2323100,0%66 593 Kč
Sokolov
3535100,0%155 867 Kč
Spálené Poříčí
1919100,0%48 197 Kč
Staňkov
2323100,0%97 044 Kč
Starý Plznec
1010100,0%49 433 Kč
Studánka
33100,0%8 194 Kč
Tachov
1919100,0%65 894 Kč
Žákava
44100,0%10 869 Kč
Zbíroh
3131100,0%85 158 Kč
Žlutice
1414100,0%38 630 Kč
Koleda celkem1 1681 168100,0%5 037 795 Kč

Tříkrálová sbírka

hlavicka_641x232_obecne_150dpi

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika se sídlem v Praze, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a uskutečňovat jí lze díky koordinátorům, koledníkům a dárcům.

Koledování v průběhu Tříkrálové sbírky podléhá přesným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Sbírka se koná v průběhu prvních dvou lednových týdnů a na počátku koledníkům zpravidla žehnají biskupové a kněží.

Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity. Pokud vám koledníci, kteří žádají dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR, na požádání nepředloží svůj průkaz nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity a může se jednat o podvod.

Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk. Koledovat může opravdu kdokoli. Nelze ale nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, kteří nejsou evidovaní jako osoby pověřené vykonávat Tříkrálovou sbírku (tzn. nedisponují průkazem vystaveným dle výše uvedených pravidel a nevybírají dary do úředně zapečetěné kasičky).

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny.

Pokud se chcete do sbírky ve Farní charitě Karlovy Vary zapojit opravdu aktivně,  nebo máte jakýkoliv dotaz, obraťte se na nás.

 

Dárcovská SMS (DMS)

Můžete také zaslat dárcovskou SMS na číslo 87 777
ve tvaru:

DMS  KOLEDA  30
DMS  KOLEDA  60
DMS  KOLEDA  90

Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, z toho Charita ČR obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Prostřednictvím DMS nám můžete vyjádřit i každoměsíční trvalou podporu, když pošlete trvalou dárcovskou SMS na na číslo 87 777
ve tvaru:

DMS  TRV  KOLEDA  30
DMS  TRV  KOLEDA  60
DMS  TRV  KOLEDA  90

Po dobu neurčitou, až do doby, kdy trvalou DMS odvoláte, vám bude každý měsíc stržena zvolená částka 30, 60 nebo 90 Kč. Charita ČR obrdrží 29, 59 nebo 89 Kč/měsíc.
Svoji trvalou podporu můžete kdykoliv bezplatně odvolat zasláním SMS ve tvaru: STOP KOLEDA na telefonní číslo 87 777.
Službu provozuje Fórum dárců.

Tříkrálová sbírka - výsledky