Domov pro matky s dětmi v tísni svaté Zdislavy


 
Vedoucí služby: Mgr. Agata Scheerbaumová - vedoucí a sociální pracovník
 

Telefonický kontakt pro zájemnce o službu s možností dojednání vstupního pohovoru:

kancelář 353 434 228 či mobilní telefon 731 433 035

Příjem písemných žádostí o umístění v azylovém domě:

dmd@kv.charita.cz

 

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí


Způsob poskytování: pobytové

Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby:

Poslání

Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary poskytuje komplex služeb s cílem pomoci matkám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou či nedokážou řešit vlastními silami. Zároveň je služba Domova pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary nástrojem sociálního smíru.

Základem pomoci ze strany Domova pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary (dále jen Domova) je nabídka dočasného ubytování, poskytnutí pomoci při zajištění stravy a poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Matkám s dětmi a těhotným ženám vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením je nabídnuta příležitost a možnost, která jim pomáhá plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Pomoc je vedena tak, aby klientky aktivně řešily svoji životní situaci a snižovaly svoji závislost na sociální pomoci.

Cílová skupina

Matky s dětmi a těhotné ženy, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci

Cíl služby

Podporovat odpovědnost a samostatnost klientek prostřednictvím zvyšování informovanosti a praktickým nácvikem jim pomoci zařadit se a obstát v podmínkách běžného života a předcházet rizikovému chování.

Mezi hlavní cíle Domova patří poskytování služeb, které vedou k:

 1. Základní stabilizaci
 2. Získání kvalifikace
 3. Nalezení pracovního uplatnění
 4. Zajištění vlastnictví platných základních dokladů a dokladů SPOD
 5. Zlepšení finanční situace a hospodaření s penězi
 6. Řešení dluhové problematiky
 7. Posílení rodičovských kompetencí
 8. Navázání a udržení funkčních sociálních vazeb
 9. Nalezení vhodného navazujícího bydlení
 10. Naučení péče o domácnost
 11. Zajištění zdravotní péče a bezpečí
 12. Předcházení či řešení rizikového chování 

Kapacita Domova

 • 7 pokojů /17 lůžek
 • pokoj je vícelůžkový, plně vybaven nábytkem a lednicí s mrazákem
 • k dispozici v patrech je společná kuchyň s výbavou nádobí a drobnými elektrospotřebiči
 • další společné prostory (herna a studovna) jsou využívány pro přijímání návštěv, trávení volného času s dětmi, sledovaní TV, společné porady a další individuální práci
 • v zajištěném areálu je k dispozici: zahrada, odpočinkový kout, dětské hřiště

Provoz Domova

Domov pro matky s dětmi v tísni je pobytovou službou sociální prevence. Provoz je zajištěn nepřetržitě po celý rok (24h/denně).  

Poskytované služby

Domov pro matky s dětmi poskytuje svým uživatelkám základní činnosti sociální služby podle § 57 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky 505/2006 Sb., které jsou směrovány k vylepšení sociální situace uživatelek s ohledem na jejich potřeby a osobní cíle při zachování lidských práv a svobod.

Rozsah činností sociální služby:

 1. Pomoc při zajištění stravy:
 2. Poskytnutí ubytování:
 3. Pomoc při uplatňován práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 4. Základní sociální poradenství:

Zásady poskytování sociální služby

 • Bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství
 • Zachování lidské důstojnosti
 • Individuální přístup a aktivizace klientek
 • Komplexnost řešení
 • Respektování volby klientky
 • Flexibilita služby
 • Nepřepečovávání klientek

Bezpečné profesionální vztahy Kontaktní osoba:

Domov pro matky s dětmi v tísni
360 17 Karlovy Vary 
Telefon 353 434 228E- mail dmd@charitakv.cz 
Mobil 731 433 032
Svobodova 348/14
Mgr. Agáta Scheerbaumová – vedoucí Domova pro matky s dětmi v tísni

 

Důležité dokumenty ke stažení