JAK POMÁHÁME

Jak pomáháme

Domov pro matky v tísni pomáhá matkám a těhotným ženám, které se nachází v nepříznivé životní situaci (domácí násilí, manželská krize, finanční a výchovné problémy, hrozící odejmutí dítěte) a nedokáží ji vyřešit vlastními silami. Pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence, osobám se zdravotním postižením a sníženou soběstačností pomáhá Týdenní stacionář – certifikované pracoviště pro osoby a Alzheimerovou osobou. Mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří prožili část života v pěstounské či ústavní péči, výchovném zařízení, dětském domově či výkonu trestu pomáhá Dům na půl cesty. Osobám s mentálním či kombinovaným postižením pomáhají Sociálně terapeutické dílny a Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené.