Slavnostní zahájení sbírky v Karlových Varech
23. prosince 2022 Články

Slavnostní zahájení sbírky v Karlových Varech

Slavnostní zahájení sbírky se uskuteční v úterý 3. ledna 2023  průvodem královské družiny s koledníky od Magistrátu města 
Karlovy Vary k hlavní poště a slavnostním zahájením, požehnáním koledníkům (před hlavní poštou) 

Leták slavnostní zahájení KV