Tříkrálová sbírka 2023 v Karlových Varech a okolí – tisková zpráva
25. ledna 2023 Články

Tříkrálová sbírka 2023 v Karlových Varech a okolí – tisková zpráva

322 828,- Kč je letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v Karlových Varech, okolních městech a obcích Sbírky se zúčastnilo téměř 290 koledníků se stovkou kasiček. Letošní výtěžek je nejvyšší v celé historii Tříkrálové sbírky. Vybrané prostředky použijeme na pořízení nové kuchyňské linky pro klienty Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech-Staré Roli.

Tohoto výsledku bychom nedosáhli bez pomoci mnoha dobrovolníků – koledníků. Všem patří velké poděkování za ochotu a obětavost – jmenovitě:

MŠ Tuhnice; ZŠ Truhlářská KV; ZŠ Dalovice; ZŠ Bečov; Obec Otročín; Obec a hasiči Žlutice; Magistrát města Karlovy Vary; Obec Andělská Hora; Obec Krásné Údolí; Obec Pila; Obec Kolová; Obec Stanovice; Obec Háje; Město Teplá; Město Žlutice; karlovarské střední školy – SZŠ a VOŠ Poděbradská; TRIVIS SŠ veřejnoprávní; SPgŠ, gymnázium a VOŠ; SUPŠKV; karlovarští skauti z přístavu ORION-oddíly Rigel, Alnitak a Mikan; TOM 6110-Hroši Chodov; farnosti v Karlových Varech, Stanovicích, Nové Roli a Chodově; Klub Pathfinder; kapela Hokus Pokus; Český západ; PROXIMA GASTRO Chodov; Potravinová banka Karlovarského kraje;

Letošního ročníku se znovu zúčastnila netradiční družina K (kraj)+M (město)+B (biskupství) ve složení hejtman Petr Kulhánek + primátorka Andrea Pfeffer Ferklová + plzeňský biskup Tomáš Holub.

Slavnostní zahájení sbírky všem účastníkům zpříjemnil Karlovarský dívčí sbor při SPgŠ, gymnáziu a VOŠ Lidická pod vedením sbormistryně Mgr. Lady Duspivové.

Děkujeme restauraci U Kubrychtů v Karlových Varech za možnost uspořádání Tříkrálového koncertu s vynikající šansoniérkou Stanislavou Tothovou.

Poděkování patří také všem obyvatelům mnoha měst a obcí za jejich štědrost a pracovníkům Farní charity Karlovy Vary za organizaci a zajištění celé sbírky.


Tisková zpráva ke stažení

Výsledek a využití Tříkrálové sbírky v Karlových Varech

Ing. Aleš Klůc

ředitel
Tel.: 353 434 210 E-mail: WerCO9bmY7c-1f2938Es-Z29g