Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Správní území Farní charita Karlovy Vary

Domov pro matky s dětmi v tísni svaté Zdislavy

Svobodova 348/14, Karlovy Vary, 360 17

Dům na půl cesty svatého Josefa

Svobodova 743/12, Karlovy Vary, 360 17

Sociálně terapeutické dílny Karlovy Vary

Závodu míru 303, Karlovy Vary, 360 17

Týdenní stacionář pro seniory

Svobodova 743/12, Karlovy Vary, 360 17