Adresář

Ing. Jirásek Dalibor

zástupce ředitele
Tel: 572 550 138, 725 520 981     Z8ysS~h45bEk93a6LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj

Ing. Martin Damborský

asistent ředitele, personalista
Tel: 583 412 587, 736 509 477     _.EC5.5d9bm%C1.7~bGkbZ6j0akmb

Olga Danešová

pracovník v sociálních službách
Tel: 770 147 342    

Mgr. Eva DANIELOVÁ

vedoucí služby
Tel: 605 234 965     0onhUZda0eBFRYUSgevxO1.7~bGkO1p

Lada Danielová

pracovník v sociálních službách

Eva Daňková

pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Tel: 737 234 084    

Marcela Daňová

pracovník v sociálních službách
Tel: 775 385 287     Z8Ay.Z4WH-uk87j7RfBC-W7r

Tomáš Darebník

koordinátor potravinové pomoci a věcných darů
Tel: 731 643 093     ahzk9W87~.oxZ94WH9Ex5W7%WkvDRW7r

DiS. Aneta Davidová

sociální pracovnice
Tel: 737 918 165     WgrDRW87cbqy.Z4WHlGBRjdaY.kmYZhaa8kmb

Jarmila Davidová, DiS.

Vedoucí sociálních služeb
Tel: 734 362 541     58EwZ-54Z8IsU~l7VX~C__f_~dkmYZhaa8kmb

Petra Davidová

pracovnice v přímé péči
Tel: 734 435 124    

Andrea Dědová, DiS.

sociální pracovnice - projekt Pěstoun a SASR
Tel: 731 604 489     WgqBVZ2-0_BFRYUScbzzVba4YanBZd54Ys

Ivana Dejmková

vrchní sestra
Tel: 543 213 266, 734 763 765     4onxRW8_5fxy.Z4WH9Ex5W7%WkvDRW7r

Mgr. Lenka Dejmková

Vedoucí Domova sv. Aloise
Tel: 377 310 411, 731 610 146     7.AuRW8_5fxy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r

Karolína Dejmlová

pracovník v sociálních službách NZDM
Tel: 605 220 801     68Ey27d7T_rt3-enW7c-W1.d-oBCZ194Ys

Zuzana Demčáková

Pracovnice v sociálních službách

Miroslav Demeter

pracovník v sociálních službách služby Klub Ambrela
Tel: 734 799 081     WfoBV-56LTprRb~lWlyE1.enT-M

Lenka Deňová

pracovník v sociálních službách služby Ambrela pro rodinu
Tel: 605 148 212     %8FjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p