Adresář

Recepce Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

hlavní kontakt do hospice - telefonistka, recepční, přepojování hovorů
Tel: 547 232 223    

Bc. Vlasta Sabadosh

sociální pracovník služby Azylový dům Jonáš v Dobranově
Tel: 775 600 374     c5FkSZ8g%am%C47%Yekmb

Petra Sabelová

vedoucí oddělení
Tel: 730 589 319     _.GBRWi7X.yy.Z4WH-uk87j71fkmb

Hana Sabotová

Koordinátor střediska Lipov
Tel: 776 689 469, 739 389 220     38AkOc58-mBFRYUSc.Fo27deT-uk87j7T-M

Marie Sádlová

ředitelka, pracovnice v sociálních službách
Tel: 382 589 108, 605 910 679     88EsVWi7ZeBFRYUSc.Fo277c-5prRb~lW5pJ

Mgr. Markéta Šafářová

sociální pracovnice Šance pro rodinu
Tel: 730 844 264     88EuVd54%8sk8~l7VX~z5-2%65pk87j7%5pJ

Bc. Světlana Šafránková

sociální pracovník
Tel: 775 993 710    

Bc. Tereza Saifrtová, DiS.

sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Tel: 733 741 947, 461 100 445     alnsWbjgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r

Kamila Sainerová

pracovník sociálních služeb
Tel: 778 005 963     %8vxVbenW7c-T65j4mnf3~ilT-M

Alena Šaitarová

asistent pro humanitární pomoc
Tel: 553 034 198, 603 247 707     %8GxZ94WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Marie Šajdíková

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 733 741 735     YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Naděžda Sakařová

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 367 340    

Bc. Václav Salajka

ředitel Oblastní charity Hodonín
Tel: 534 001 250, 737 234 099     c8pvRf2kWent1Z4WHaBn5.~fT-uk87j7T-M

Bc. Lenka Salajková

vedoucí Chráněného bydlení sv. Luisy a sociální pracovnice
Tel: 731 405 543     7.AuRWi778wu5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ

Marie Salajková

personalistka OCH Hodonín
Tel: 731 130 787, 534 001 252     88EsVWi778wu5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ