Články

Sbírka
19. listopadu 2020 Články

Sbírka

Je velmi krásné, že i v této nelehké době se najdou báječní lidé, kteří myslí na druhé a snaží se jim pomoci. Přesně takovými lidmi jsou majitelé JACK GRILL BARu Karlovy Vary ( www.jackgrillbar.cz ) , kteří uspořádali sbírku a její výtěžek v hodnotě 10 036,- Kč nám darovali. Tento dar bude rovným dílem rozdělen mezi Týdenní stacionář – certifikované pracoviště pro osoby s Alzheimerovou chorobou a Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary. Velice Vám děkujeme a upřímně si Vašeho daru vážíme.  

Podzimní Sbírka potravin bude 21. listopadu, potravinové banky volají SOS
19. listopadu 2020 Diecézní charita Plzeň

Podzimní Sbírka potravin bude 21. listopadu, potravinové banky volají SOS

Tisková zpráva České federace potravinových bank a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR | Kvůli zrušenému jarnímu kolu Sbírky potravin se dostaly zásoby v potravinových bankách na kritické minimum. Ke zlepšení stavu intenzivně přispívají jednotlivé obchodní řetězce svými dary a poskytnutím logistických kapacit. Koronavirová pandemie způsobila výrazný nárůst lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Podpořte s námi seniory v Ostrově
3. listopadu 2020 Diecézní charita Plzeň

Podpořte s námi seniory v Ostrově

Oblastní charita Ostrov se s projektem I stáří může být hezké. Pomáhejte s námi! účastní v Karlovarském kraji výzvy ČSOB pomáhá regionům. Získá-li dostatek hlasů od veřejnosti, bude tento projekt zařazen mezi čtyři, které obdrží finanční podporu ze strany ČSOB a zároveň jim bude otevřena veřejná finanční sbírka. Získané finance budou použity na zajištění hygienických prostředků (tekuté a dezinfekční mýdlo, jednorázové rukavice a žínky, aj.) k poskytování ošetřovatelské péče pro seniory nejen s Alzheimerovou chorobou pobývajících v Domovech pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně.

Charita Česká republika: Středeční rozhodnutí poslanců jen prohloubí současnou krizi
26. září 2020 Charita Česká republika

Charita Česká republika: Středeční rozhodnutí poslanců jen prohloubí současnou krizi

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny PČR zamítl při pojednávání novely exekučního řádu ve středu 23. září 2020 všechny varianty teritoriality exekutorů i princip „jeden dlužník - jeden exekutor“.

Loučení s létem
18. září 2020 Články

Loučení s létem

Užili jsme si a pochutnali.

TESCO Projekt – Vy rozhodujete, my pomáháme.
7. září 2020 Články

TESCO Projekt – Vy rozhodujete, my pomáháme.

Pomozte k jistému kroku našim klientům

Zastavme vymáhání starých exekucí a nastavme férový exekuční systém
2. června 2020 Diecézní charita Plzeň

Zastavme vymáhání starých exekucí a nastavme férový exekuční systém

Výzva organizací věnující se sociální problematice: Vyzýváme politiky a političky, aby v rámci aktuálně projednávané novely exekučního řádu podpořili přijetí tzv. čisté teritoriality exekutorů, zastavení starých nevymahatelných exekucí, zavedení chráněného účtu a změnu výpočtu srážek z příjmu. Tyto legislativní změny umožní překonat dědictví temné exekuční minulosti, které zásadním způsobem dopadá nejen na životy jednotlivců potýkajících se s dluhy, ale i na socioekonomickou situaci celé České republiky.

Kdo a jak může zažádat o pomoc ze Sbírky pro Česko
8. dubna 2020 Charita Česká republika

Kdo a jak může zažádat o pomoc ze Sbírky pro Česko

Ocitli jste se v nouzi a potřebujete neodkladně finanční pomoc? Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! pořádaná Charitou Česká republika má pomoci zabezpečit základní životní potřeby lidem, kteří se v důsledku epidemie covid-19 a přijatých bezpečnostních opatřeních vlády náhle ocitli v nepříznivé životní situaci. V článku naleznete sociální pracovníky, na které se můžete obrátit a podmínky, za nichž vám bude pomoc poskytnuta.

Dopis ministryni práce a sociálních věcí
3. dubna 2020 Diecézní charita Plzeň

Dopis ministryni práce a sociálních věcí

3. 4. 2020 | Platforma 10 sdružující největší poskytovatele nestátních sociálních služeb zveřejňuje dopis mininistryni práce a sociálních věcí. Žádá zabezpečení dodávek ochranných prostředků pro sociální služby, krytí vícenákladů za nouzové stavu a metodické pokyny odpovídající situaci.

Slovo prezidenta DCHP klientům a především seniorům
31. března 2020 Diecézní charita Plzeň

Slovo prezidenta DCHP klientům a především seniorům

Zveřejňujeme dopis otce biskupa Františka, prezidenta Diecézní charity Plzeň, klientům našich charitních služeb, především seniorům.